dissabte, 13 de juny del 2015

LA POR...
La por ens fa imaginar més por…
Pots anar endavant quan hagis
vençut els propis fantasmes.
onatge